The 5-Second Trick For ثبت شرکتها

به منظور ثبت صورت جلسه تغییرات مواردی از این قبیل، بخشی تحت عنوان (ثبت صورت جلسه تغییرات) در سامانه جامع ثبت شرکتها پیش بینی گردیده تا مسئول مربوطه شرکت یا موسسه با مراجعه به آن بخش بتواند برای ثبت صورت جلسه تغییرات انجام گرفته، ثبت درخواست نموده و درخواست خود را پیگیری نماید.

این کار باعث شده تعداد مراجعین به این اداره کاهش پیدا کند و متقاضیان می‌توانند بخش عظیمی از کار خود را به صورت غیر حضوری انجام دهند تا هم در هزینه و در هم در وقت صرفه‌جویی شود .

مسئولیت محدود مناسب است – مالیات و عوارض نسبت به سود حاصله دریافت می شود – جهت دریافت مشاوره با مجموعه تماس حاصل نمایید

آیا باید قبل از اظهار تغییر آدرس در سایت مربوطه به اداره دیگری این تغییر اعلام شود… ؟

قصد فعاليت در حوزه تجارت نهاده هاي دامي و گوشت دارم بنظر شما چه نوع شركتي مناسب است ؟

اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود .

به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .

بعد از ثبت شرکت نیاز هست تا کارهای مالیاتی انجام بشه. پرونده مالیاتی باز website بشه و کد اقتصادی گرفته بشه. در این حالت مکان شرکت مشکل ساز نیست؟

بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد.

آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)

بنده دانشجوی رشته سینما هستم و به لطف خداوند قصد داریم یه موسسه تولیدات سینمایی و ساخت انیمیشن تاسیس کنیم تا فعالیتمون جنبه قانونی بگیره منتهی با نحوه ثبت موسسات و مراحل اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد برای تاسیس موسسه و هزینه ای که در برداره آشنا نیستیم

پس از اینکه از طرف سازمان مربوطه در رابطه با پرونده شما جوابیه دریافت گردد، نخستین ثبت اقدام به بررسی مجدد پرونده و تنظیم مدارک برای روزنامه رسمی نموده و بلافاصله پس از تکمیل مدارک، آنها را برای دریافت آگهی و روزنامه رسمی ارسال می نماید.

بنده قراره دفتر آژانس مسافرتی تاسیس کنم و پیشنهاد همکارا این بود که شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنم

براي شركت در مناقصات، انجام امور خدماتي و آموزشي در زمينه هاي فني به دنبال ثبت شركت هستم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *